ARC Linkage Project:
ARC Linkage Project, Imaging Technology : Advances in Plant Growth Evaluation and Phenomics

Project duration: 2014 - 2020

Project No. 675006:
Solar Energy to Biomass (SE2B): Optimisation of light energy conversion in plants and microalgae

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement.

Project duration: 2016 - 2020

Project No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009012:
Analýza molekulárních markerů senescence listů Arabidopsis thaliana

Tento program je financován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

This project has received funding from the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness.

Cílem projektu je analýza molekulárních markerů vyjádřená měřením exprese genů spojených se senescencí listů. Tato analýza spolu s neinvazivním měřením pomocí našich přístrojů perfektně ukáže, jak lze dané zařízení využít právě pro toto studium.

The goal of the project is to analyze molecular markers expressed by measuring gene expression associated with senescence of leaves. This analysis, along with non-invasive measurement using our instruments, will perfectly show how the device can be used for this study.

Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446:
Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin

Tento program je financován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a spolufinancován z ESIF prostřednictvím OP VVV.

Období řešení: 01.07.2018–31.12.2022.

Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové regulátory umožňující integraci signálních drah pro faktory vnějšího prostředí, hormony a faktory indukované stresem s epigenetickými regulacemi a stanovit jejich roli jako potenciálních cílů v produkci rostlin odolných vůči stresu.

Project No. 722338:
PlantHUB - Boosting technology transfer and responsible research and innovation (RRI) in plant sciences

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Project duration: 2016 – 2020

PHOBOS project:

Industry partner within the project “Use of protein-hydrolysates as biostimulants of vegetable crops: elucidating their mode of action and optimizing their effectiveness through a multidisciplinary approach (PHOBOS)” (PRIN 2017)

Project duration: 2019 - 2022

Project. No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012333:
Technologický Komplex "TECH-IN-PLAR"

Tento program je spolufinancován Evropskou unií.

Období řešení: 01.01.2019–30.9.2020.

Cílem projektu je vývoj inovativní klimatické komory s programovatelným robotickým manipulátorem a intelektuálním video monitorovacím systémem, TECH-IN-PLAR, pro in vitro & ex vitro pěstování rostlin. Podstatu navrhovaných technologických inovací komplexu TECH-IN-PLAR je přesná regulace požadovaných parametrů podmínek mikroklimatu (teplota, vlhkost, atd.), velká prostorová homogenita těchto parametrů a robotizace celého systému, která poskytne plně automatizovaný provoz linky. Tento unikátní hardware umožní spojení dvou nejnákladnějších fází mikropropagace rostlinného materiálu (proces zakořenění a adaptace) do jednostupňového procesu - ex vitro zakořenění.

Overview of Finished Projects

Project No. 4.1 INO1/184: Photo-Bioreactor. Project duration: January 1, 2008 - December 15, 2009.Project No. A/CZ0046/1/0021: How Will Climate Change Affect Aquatic Photosynthetic Production? Project duration: Oct 1, 2008 - March 31, 2010.


Project No. 4.1 IN03/326: FytoScope. Project duration: Sept 4, 2009 - June 1, 2011.


Project No. 226880: Productivity Tools: Automated Tools to Measure Primary Productivity in European Seas. Project duration: September 1, 2009 - August 31, 2012.


Project No. 218467: EcoBug - An Innovative Industrial Bioreacting and Fermentation Process producing an Organic Insect Repellent-Fertilizer for Ecological Farming. Project duration: November 1, 2008 - September 30, 2011.


Project No. 2B06129: Model Organisms As a Key to the Understanding of Functions of Disease-Related Human Genes. Project duration: July 1, 2006 - June 30, 2011.


Project No. 262549: IATS - Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings. Project duration: February 1, 2011 - January 31, 2013.


Project No. 262011: PREMIVM - Low-cost, hand-held, and non-invasive optical sensor for multiparametric field analysis of grapes and leaves in vineyards. Project duration: February 1, 2011 - September 31, 2013.


Project No. FR-TI1/433: Development of Instrumentation and Methodology for the Selection of Photoautotrophic Microorganisms for Production of Higher-Generation Biofuels. Project duration: July 1, 2009 - July 31, 2013.


Project No. PITN-GA-2009-238017: Control of Light Use Efficiency in Plants and Algae - From Light to Harvest. Project duration: October 1, 2009 - September 30, 2013.


Project No. TA01010254: Methodology and Construction of an Instrument for Rapid Monitoring of High Temperature Grown Plants. Project duration: January 1, 2011 - December 31, 2013.


Project No. 206/09/1284: Cyanobacterial Cell Factory: Modeling and Experimental Validation of Models of Photosynthetic Energy Conversion, of Growth, and of Production. Project duration: January 1, 2009 - December 31, 2013.


Project No. 256808: Direct Biological Conversion of Solar Energy to Volatile Hydrocarbon Fuels by Engineered Cyanobacteria. Project duration: October 1, 2010 - September 30, 2014.


Project No. TA 02010945: ALAI-02DD a new instrument for forest practice. Project duration: January 1, 2012 - December 31, 2014.


Project No. TA 02020626: Extension of the instrument base by gazometric modules as components of smart growth chambers, and by automatic gazometric system for measurements of gas exchange in situ. Project duration: January 1, 2012 - December 31, 2015.


Project No. PITN-GA-2013-608422: IDP BRIDGES, IDP Bridging Plant Science and Policy. Project duration: 2013 - 2016.


Project No. 15-22000S: Deciphering the molecular mechanisms integrating light and hormonal regulation of plant development. Project duration: 2015 - 2017.


Project No. TA04021380: Biosensing for Monitoring of Toxic Elements in the Environment. Project duration: 2014 - 2017.


Project No. TA03010642: PMT - Advanced techniques of interferometric optical micro-manipulations. Project duration: 2013 - 2016.